موش ها متعلق به راسته جوندگان هستند. راسته جوندگان شامل بیش از 2000 گونه و 30 خانواده می باشند. در ایران جوندگان از لحاظ گونه تقریبا یک سوم پستانداران می باشند

خصوصیت بارز جوندگان تطبیق یافتن دندان های پیشین برای جویدن است. آرواره های بالا و پایین جوندگان دارای یک جفت دندان پیشین می باشد که دائما در حال رشد هستند و جوندگان با ساییدن دندان ها به هم و جویدن اشیاء مختلف طول دندان های پیشین خود را ثابت نگه می دارند

سه نوع موش شامل موش سقف، موش نروژی و موش خانگی وجود دارد. و تحت عنوان موش های اهلی یا شهری از آنها یاد می شود

بیماریهای منتقله از جوندگان

جوندگان عمدتا از طریق اکتوپارازیت های خود در انتقال و گسترش بیماری ها دخالت دارند بیماری های منتقله توسط جوندگان به انسان از نظر راه انتقال به 5 گروه تقسیم می شوند

بیماری هایی که از طریق انگل های خارجی جوندگان (نظیر ککها و کنه ها) به انسان انتقال می یابند مانند طاعون، سالک نوع روستایی، تیفوس موشی و جنگلی، تریپانوزومیازیس نوع موشی

بیماری هایی که از طریق فضولات، ادرار و ترشحات جوندگان انتقال می یابند مثل سالمونلاز، تب لاسا، یرقان هموراژیک

بیماری هایی که از طریق مکانیکی و تماسی توسط جوندگان انتقال می یابند مثل بیماری های قارچی و بیماری تولارمی

بیماریهایی که بوسیله سایر موجودات از جوندگان به انسان انتقال می یابد مثل بیماری کرمی تریشن و آلودگی به کرم ریه موش

بیماری های منتقله از طریق گاز گرفتگی جوندگان، مانند تب ناشی از گازگرفتگی موش (سودوکو) و هاری

بیماری های منتقله از طریق انگل های خارجی جوندگان

طاعون

تب راجعه کنه ای

سالک مرطوب یا لشمانیوز پوستی نوع روستایی

تیفوس موشی

اصول مبارزه با جوندگان

مدیریت تلفیقی کنترل موش های اهلی

بهسازی محیط

ممانعت از ورود موش به ساختمان، موثرترین و در عین حال مشکل ترین روش مبارزه می باشد

مبارزه بیولوژیک، که یک روش مبارزه طبیعی با آفات است

استفاده از سموم شیمیایی، دورکننده ها و تله به منظور کشتن موش ها

شرکت سمپاشی

این شرکت با بهره گیری از علوم و توانایی بالا در بهداشت محیط و همچنین استفاده از محصولات با کیویت و سموم ترکیبی و آخرین روش های نوین جهانی برای کاهش آلایندگی محیط سمپاشی آمادگی خود را برای خدمت رسانی در تمامی ساعت های اداری و غیر اداری را دارد .