مبارزه بیولوژیک

تعریف مبارزه بیولوژیک

استفاده از یک موجود زنده مانند موش و گربه برای از بین بردن یک موجود مضر دیگر را مبارزه بیولوژیک میگویند

شکارچی ها

شبه انگل ها

انگل ها

عوامل بیماریزا

گروه سوم به دلیل از بین نبردن میزبان کاربرد زیادی در مبارزه بیولوژیکی ندارد

فرق بین فرمون ها و هورمون ها

هورمون از غدد درون ریز به داخل خون ترشح میشود، فرمون از غدد برون ریز به بیرون بدن ترشح میشود

مزایای مبارزه بیولوزیک:

اختصاصی عمل میکند (سموم اختصاصی نیستند)

تاثیرات مضر در محیط ندارند (اگر درست انجام نشود تاثیر روی عوامل شیمیایی، بیولوژیک، فیزیکی کم است)

هزینه بسیار پایینی در مقایسه با مبارزه شیمایی دارد

هیچ خطری برای انسان ندارد

در اغلب موارد عوامل بیولوژیک در محیط تثبیت شده و نیاز به تکرار ندارند

عدم ایجاد مقاومت


محدودیت های مبارزه بیولوژیک

تاثیر عوامل بیولوژیک معمولا به آرامی و در مدت طولانی مشخص میگردد

تاثیر عوامل بیولوژیک قطعی و سریع نیست و همیشه درصدی از آفت و یا ناقل باقی میماند

ممکن است عوامل بیولوزیک کارامد مفید در منطقه نباشد. مثال: مگس خانگی در استرالیا به علت دامپروری گسترده مشکل ایجاد شده و برای حل مشکل از سوسک مقدس یا سوسک تاپاله باعث کاهش نود درصدی مگس شد. مثال: در ایران آفت مرکبات به نام شپشک استرالیایی به علت داشتن لایه محافظ روی آن سم اثر نکرده و ترشحات آفت روی برگ و میوه ها کپک ایجاد کرده و محصول را از بین میبرد با استفاده ازکفشدوزک استرالیایی جمعیت را کنترل کردند

ممکن است عوامل بیولوژیک کارامد باشد ولی قابلیت پرورش آزمایشگاهی نداشته باشد. مثال: سنجاقکها

ممکن است عوامل بیولوژیک باشد ولی درصورت پرورش در آزمایشگاه کارآیی و توان آن کاهش میابد. مثال : برای مبارزه با لارو پشه ها همه جا نمی شود از ماهی گامبوزیا استفاده نمود

روش های مختلف مبارزه بیولوژیک با ناقلین و آفات

مثال برای عوامل بیولوژیکی مورد استفاده

پرداتورها (شکارچی ها):در قسمت بهداشت استفاده از ماهی گامبوزیا و ماهی آفانیوس که لاروخوار هستند.

در قسمت کشاورزی استفاده از کفشدوزک های جنس

کفشدوزک

کفشدوزک

پارازیتوئیدها:

در قسمت بهداشت برای کنترل مگس استفاده از زنبور اسپالانژیا، و برای کنترل حلزون ها از مگس های سارکوفاژیده استفاده میشود. در قسمت کشاورزی زنبور تریکوگارما برای کنترل مگس

پارازیتوئیدها

پارازیتوئیدها

پاتوزن ها

باکتری ها، قارچ ها، نماتدها

8888888888888 روش های مختلف مبارزه بیولوژیک با ناقلین و آفات

شرکت سمپاشی

این شرکت با بهره گیری از علوم و توانایی بالا در بهداشت محیط و همچنین استفاده از محصولات با کیویت و سموم ترکیبی و آخرین روش های نوین جهانی برای کاهش آلایندگی محیط سمپاشی آمادگی خود را برای خدمت رسانی در تمامی ساعت های اداری و غیر اداری را دارد .

  • دسته : خدمات ما
  • مقالات