ساس تختخواب از بندپایان انگلی موقت انسان و حیوان می باشند که هر دو جنس نر و ماده آن برای خونخواری مزاحم میزبان می‌شوند

بدن آن کشیده پهن و بیضی شکل هشت بندی و بدون بال است سر حامل یک جفت آنتن چهارباندی است گرچه ساس تختخواب فاقد باله مشخص است اما آثار باله دامی به صورت دو اتساع بیضی شکل فلس مانند بر روی بدن دوم و سوم سینه وجود دارد. یک جفت چشم مرکب برجسته در طرفین سر جلب نظر می‌کند. در ساس ماده روی بند چهارم شکم یک بریدگی وجود دارد که یک اندام کیسه مانند مربوط می‌شود

ساس ها طی روز در شکاف ها و سوراخ ها مخفی می شوند و در شب خود را به محل استراحت انسان رسانده و خونخواری می‌کنند

سیر تکاملی ساس تختخواب همانند سایر اعضای خانواده همی متابول است و دارای ۵ مرحله نمفی هست

نکته: تاکنون ثابت نشده که ساس تختخواب بتواند ناقل بیولوژیکی عوامل پاتوژن باشد، مگر در یک مورد که به نظر می‌رسد ویروس هپاتیت ب را به طور مکانیکی و یا از راه مدفوع خود انتقال دهد. در واقع ساس ها موجب خارش های نسبتا طولانی می شوند

شرکت سمپاشی

این شرکت با بهره گیری از علوم و توانایی بالا در بهداشت محیط و همچنین استفاده از محصولات با کیویت و سموم ترکیبی و آخرین روش های نوین جهانی برای کاهش آلایندگی محیط سمپاشی آمادگی خود را برای خدمت رسانی در تمامی ساعت های اداری و غیر اداری را دارد .