مقاومت به حشره کش ها و مدیریت مقاومت حشرات

مقاومت به حشره کش ها و مدیریت مقاومت حشرات

مقاومت به حشره کش ها و مدیریت مقاومت حشرات
مقاومت حشره کش ها توانایی یک گونه از حشرات برای تحمل دوزی از ماده سمی است که برای دیگر همنوعان حشره کشنده است.

download 1 مقاومت به حشره کش ها و مدیریت مقاومت حشرات

روش های مورد استفاده برای مدیریت مقاومت در جمعیت ناقلین شامل اقدامات زیر است:

1-اجتناب از بکارگیری فرمولاسیون هایی که آرام رها میشوند.

2-شناسایی آفت کش های جدید با جایگاه فعال جانشین.

3-استفاده از شیوه های کنترل غیر شیمیایی.

مقاومت به حشره کش ها و مدیریت مقاومت حشرات

مقاومت به حشره کش ها و مدیریت مقاومت حشرات

شرکت سمپاشی

این شرکت با بهره گیری از علوم و توانایی بالا در بهداشت محیط و همچنین استفاده از محصولات با کیویت و سموم ترکیبی و آخرین روش های نوین جهانی برای کاهش آلایندگی محیط سمپاشی آمادگی خود را برای خدمت رسانی در تمامی ساعت های اداری و غیر اداری را دارد .

 • دسته : خدمات ما
 • سمپاشی اداری
 • سمپاشی تجاری
 • سمپاشی سوسک
 • سمپاشی کک
 • سمپاشی کنه
 • سمپاشی مایت
 • سمپاشی منازل
 • سمپاشی موش
 • شرکت سم پاشی
 • شرکت سمپاشی
 • مقالات