کلیات حشره شناسی

حشره شناسی پزشکی عبارت است از بررسی گروهی از بندپایان که اهمیت پزشکی دارند و می توانند مستقیما بهداشت، آسایش و راحتی انسان را تحت تاثیر قرار دهند، از قبیل پشه ها، انواع مگس ها، شپش ها، کک ها، کنه ها، هیره ها و …. در واقع مبدا پیدایش بندپایان به دوره کامبرین ها بر می گردد و حتی در آن دوره فراوان ترین رده بندپایان مربوط به تریلوبیت ها بود. البته از نظر خسارتهای فراوان به واحدهای صنعتی برعکس موضوع قبل جوندگان (موش) بیشترین خسارت را وارد می کنند.

تقسیم بندی بندپایان از نظر انتقال عوامل بیماری زا

الف) ناقلین مکانیکی

منظور از ناقلین مکانیکی بندپایانی هستند که عوامل بیماری زا را مستقیما و بدون هرگونه تغییری و به طور اتفاقی از منبع آلودگی به انسان و یا میزبان دیگر انتقال می دهند (در این انتقال هیچ نوع تغییر و یا تکثیر در عامل بیماری صورت نمی گیرد) مانند مگس خانگی، سوسک خانگی و خرمگس بوسیله تمام بدن خود (پاها، بالها، موهای بدن، مدفوع و استفراغ) عوامل بیماری زا را انتقال می دهد. مثل بیماری تراخم.

ب) ناقلین بیولوژیکی

منظور از ناقلین بیولوژیکی بندپایانی هستند که اختصاصی عمل می کنند و عامل بیماری زا پس از تغییرات لازم و یا تکثیر و یا هم تغییر و هم تکثیر به مرحله عفونت زایی برسند و در نهایت بوسیله بندپا منتقل شوند. این دوره تکامل را اصطلاحا دوره کمون می گویند.

گاهی عوامل بیماری زا در دوره کمون فقط تکثیر می یابند مانند تکثیر و انتقال عامل طاعون انسانی در کک و عوامل تیفوس اپیدمیک و تب راجعه اپیدمیک بوسیله شپش بدن.

گاهی ممکن است سیر تکاملی عامل بیماری زا در بدن بندپا تنها یا تغییر شکل و تکامل همراه باشد و انگل تکثیر نباید مانند تکامل میکروفیلر و شرریابانکروفتی در بدن پشه ها ناقل

 

 

شرکت سمپاشی

این شرکت با بهره گیری از علوم و توانایی بالا در بهداشت محیط و همچنین استفاده از محصولات با کیویت و سموم ترکیبی و آخرین روش های نوین جهانی برای کاهش آلایندگی محیط سمپاشی آمادگی خود را برای خدمت رسانی در تمامی ساعت های اداری و غیر اداری را دارد .

  • دسته : مقالات