گندزدایی اماکن

گندزدایی شرکت پتروشیمی خلیج فارس

gandzodayi1 گندزدایی اماکن gandzodayi2 گندزدایی اماکن gandzodayi3 گندزدایی اماکن

مواد ضدعفونی و گندزدایی اماکن:

مواد ضدعفونی کننده یا گندزداها همه روزه برای ضد عفونی کردن دستگاه ها و وسایل در بیمارستان ها، صنایع غذایی، کشاورزی، اماکن و … به کار گرفته می شوند.

انتخاب ضدعفونی کننده مناسب و بكارگیری روش های استاندارد گندزدایی می تواند در کاهش عفونت های ویروسی و باکتریایی نقش موثری داشته باشد. بسیاری از این مواد به علت ساختار فیزیكی و شیمیایی، استفاده نامناسب از آنها و عدم تهیه غلظت های موثر استاندارد شده و همچنین فیزیک نامناسب بیمارستان ها کارآیی خود را از دست می دهند . از سوی دیگر مواردی دال بر استفاده از ضد عفونی کننده های نامناسب و یا غلظت های نامناسب و حتی گران قیمت نیز وجود دارد که اهمیت، به کارگیری شیوه های موثر در جهت ضدعفونی و گندزدایی کردن وسایل و محیط بیش از پیش روشن می گردد.

گندزدایی اماکن

اصول استفاده از گندزداها:

 1. قبل از شروع عملیات ضدعفونی و گندزدایی اماکن، به وسایل حفاظت فردی مناسب (مانند لباس وکفش کار، دستكش ،پیشبند، عینک، ماسک و .. (مجهز گردید .
 2. قبل از گند زدایی زدودن اجرام وآلودگی ها از روی سطوح و وسایل (برای افزایش تاثیر محلول گندزدا بر روی میكروب ها ( ضروریست .
 3. نباید مواد گندزدا را با مواد شوینده مخلوط نمود بدلیل این که اثرات گندزدایی آنها از بین می رود.
 4. نباید مواد گندزدا را با هم یا با مواد شوینده مخلوط نمود به دلیل اینكه اثرات گندزدایی آنها ازبین می رود.
 5. از مواد گندزدا فقط درغلظت های توصیه شده استفاده گردد و برای تهیه محلول های گندزدا حتما از پیمانه استفاده شود .
 6. از غوطه ور نمودن بیش از مدت توصیه شده وسایل در محلول های گندزدا خودداری شود .
 7. مواد گندزدا را درمكان های مناسب ودر دمای مناسب نگهداری نموده و از قرار دادن آنها در محیط گرم خودداری شود (درغیر این صورت اثرات محلول یا ماده گندزدا به سرعت از بین می رود)
 8. مواد یا محلول ها ی گندزدا را دربطری های دربسته نگهداری نموده و بر روی بطری ها حتما مشخصات محلول یا ماده گندزدا قید شده باشد.
 9. از تهیه بیش از اندازه مورد نیاز روزانه محلول های گندزدایی که برای روزهای بعد قابل استفاده نیستند جدا خودداری شود.
 10. بعد از انقضای مدت استفاده محلولهای ساخته شده حتما آنها را دور ریخته ومحلول تازه تهیه گردد.
 11. ثبت تاریخ ساخت و غلظت آن برای محلول هایی که قابلیت مصرف بیش از یک روز را دارند روی بطری آنها الزامیست

 

گندزدایی اماکن

ضدعفونی و گندزدایی اماکن | شرکت آرمان توسعه پاک زیست

گندزدایی اماکن

شرکت سمپاشی

این شرکت با بهره گیری از علوم و توانایی بالا در بهداشت محیط و همچنین استفاده از محصولات با کیویت و سموم ترکیبی و آخرین روش های نوین جهانی برای کاهش آلایندگی محیط سمپاشی آمادگی خود را برای خدمت رسانی در تمامی ساعت های اداری و غیر اداری را دارد .

 • دسته : خدمات ما
 • گندزدایی اماکن
 • مقالات