چرا باید در تابستان حتماً خانه را سم‌پاشی کنیم؟

با فرا رسیدن فصل تابستان و گرمای ناگهانی هوا یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های افراد...

مگس

مگس ها گروهی از دوبالان و متعلق به راسته سیکلورافا هستند. مگسها دارای سه...

ملخ

ملخ گونه‌ای از حشره متعلق به راسته ملخی‌ها است. این گروه از حشرات احتمالاً قدیمی‌ترین گروه زنده حشرات گیاه‌خوار...

روش های مختلف مبارزه بیولوژیک با ناقلین و آفات

تعریف مبارزه بیولوژیک استفاده از یک موجود زنده مانند موش و گربه برای از...

ساس

ساس تختخواب از بندپایان انگلی موقت انسان و حیوان می باشند که هر دو...

جوندگان

موش ها متعلق به راسته جوندگان هستند. راسته جوندگان شامل بیش از 2000 گونه...

ضرورت سمپاشی منازل

ضرورت سمپاشی منازل با رویت حشرات وجانوران موذی احساس می شود،با نزدیک شدن فصل...

حشره کش ها، بیوشیمی آفت کش ها و مبارزه با بندپایان

سم به ماده شیمیایی گفته می‌شود که در مقدار کم در موجود زنده ایجاد...

زنده گیری سگ و گربه

این شرکت در بین دیدگاه های مثبت و منفی پیرامون کنترل حیوانات بدون صاحب...

سمپاشی سوسک تضمینی

روش بیولوژیک وکاملا بی خطر برای مبارزه علیه سوسک ریزکابینتی یا آشپزخانه ، بدون نیاز به...